Dafydd's Blog - Welsh Officer

Wythnos y Glas

Cyn hyd yn oed dechrau tymor mynychais llawer o gyfarfodydd a cwrdd a llawer o bobl. Yn amlwg, cwrddais a gweddill y Swyddogion yn ail hanner yr wythnos hyfforddiant a cael llawer o hwyl yn adeiladu rafft. Ces i 2 gyfarfod drwy y Coleg Cymraeg hefyd, roeddwn ddigon ffodus i gael gwahoddiad i fynychu  hyfforddiant yng nghlwm gyda’i Bwrdd Academaidd. Roedd hyn yn werthfawr iawn i mi a cael syniad ehangach o beth sydd angen i Prifysgol Met Caerdydd a’i myfyrwyr Cymraeg.

Ar ôl i’r wythnos gychwyn, nes i gwrdd a dros 100 o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n gallu siarad Cymraeg dros y 2 gampws. Gan fy mod i yn derbyn fy narlithoedd yn Cyncoed, es i ar goll  sawl gwaith lawr yn Llandaf, ond erbyn diwedd yr wythnos roeddwn i’n nabod y campws fel cefn fy llaw. Rhaid cyfaddef nid oeddwn i’n disgwyl cael gymaint o ymateb positif i’r hyn rwy’n trio  gyflawni.

Yng nghanol yr wythnos roeddwn i’n ysu i rhoi geiriau mewn i weithred. Un o fy hoff ddywediadau yw ‘Neud nid dweud’ neu yn y Saesneg – ‘Action speak louder than words’. Gyda help fy nhiwtor personol trefnais i drip i ddisgyblion Cymraeg Cyncoed i fynd i gwrdd a gwylio Nigel Owens yn ei rhaglen newydd sbon sef ‘Wyt Ti’n Gem?’. Trefnais fws ar gyfer 25 i Stiwdios BBC Llandaf. Gan oedd hyn yn drefniant funud olaf roeddwn i’n hapus iawn bod 25 wedi dod yng nghanol Wythnos y Glas.

Yng nghanol yr holl gyfarfodydd drwy’r wythnos ces i ofyn i wneud cyfweliad ar S4C. Siaradais am y polisi di-ysmygu sydd yn cael ei sefydlu yn 2019 ar gampws Cyncoed. Roedd cael llais amdan y mater yn Gymraeg yn bwysig. Er roeddwn i’n siarad am bolisi di-ysmygu, rydw i’n ailadrodd yn grefyddol bod o’n bwysig cael llais Cymraeg i’r Brifysgol, beth bynnag yw’r mater. Mae angen rhoi Prifysgol Met Caerdydd ar y map!

Oedd, mi roedd yr wythnos wedi bod yn brysur! Wedi siarad gyda’r holl fyfyrwyr ac yr holl frysio o gwmpas i gampws roeddwn i’n teimlo yn hapus a cyffrous iawn. Roeddwn i’n teimlo mor frwdfrydig nag erioed ar gyfer y flwyddyn o fy mlaen.

Hydref

Y crol cyntaf trefnais oedd ‘Pub Golf’ gyda llawer o’r 2ail a 3ydd blwyddyn. Roedd hyn yn hwyliog iawn gyda pawb wedi gwisgo fyny fel sêr chwaraeon. Roedd rhai wedi gwisgo fel golffwyr, eraill fel chwaraewyr rygbi.

Cynhaliwyd crol Calan Gaeaf gyda 30 ym mynychu ar y nos Lun. Er mae dim Calan Gaeaf oedd y 30 o Hydref, penderfynais os byswn i’n cynnal rhywbeth ar y diwrnod cyn y dydd mawr byddai y dref yn llai prysur a byddai mwy o gyfle i gael pwyslais ar gymdeithasu gyda’n gilydd yn lle eraill a felly drwy’r Gymraeg.

Mewn trafodaethau gyda Neil Henessey i drio cynnal bws i fynd i sioe ‘Jonathon’. Sef y cyn-faswr rhyngwladol i Gymru. Byddai hyn yn fwy ffurfiol ar gyfer cynulleidfa ehangach. Er mae sioe rygbi yw ‘Jonathan’. Mae’n noson hwyliog gyda llawer o bynciau eraill yn cael ei trafod.

Mewn trafodaethau gyda Neil Henessey i drio cynnal bws i fynd i sioe ‘Jonathon’. Sef y cyn-faswr rhyngwladol i Gymru. Byddai hyn yn fwy ffurfiol ar gyfer cynulleidfa ehangach. Er mae sioe rygbi yw ‘Jonathan’. Mae’n noson hwyliog gyda llawer o bynciau eraill yn cael ei trafod.

Mae Eisteddfod Cenedlaethol Cymru yn dod i Gaerdydd Awst nesa’ a mae Dan Tipaldy yn awyddus iawn i lais Met Caerdydd cael ei glywed. Rwyf innau yn barod iawn i weithio ar hynny a trefnu stondin ar y maes er mwyn atynnu sylw a hysbysebu y brifysgol yng ngwyl fwyaf Cymru.

Rwyf wedi dechrau cynllunio sesiynau sgwrsio Cymraeg dros baned. Roedd llawer o ardrefniant yn fy amserlen tan yn ddiweddar a dwi newydd gael cadarnhad na fydd newid nawr.

Dublin yw fy mhrosiect nesaf. Mynd i drio cael trip unigol i bwy bynnag sydd gyda diddordeb. Anodd yw torri yr arferiad o berswadio disgyblion met i ddod gyda ni yn lle brifysgol Caerdydd. Ond mae’r Su wedi cynnig mini bws os ydw i’n gallu cael 17 ynghlwm gyda’r trip. Dylai hyn ddim fod yn broblem.

Dafydd

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Before the year even started I was very busy with meetings and training with the rest of the officers that I met building raffts as an icebreaker activity by Merthyr Tydful. I was fortunate enough to recieve and invite for extra training with the Coleg Cymraeg’s Academic Board also.

After freshers week I got to speak to over 100 students over both campuses and in every school. Because I recieve my lectures at Cyncoed I got lost several times down in Llandaf but by now I know the campus very well. I must admit, I wasn’t expecting so much positivity out of my talks.

Even though I was so busy during this week I managed to put words into actions and arranged with the help of my personal tutor to arrange a bus to watch Nigel Owens’ new show ‘Wyt Ti’n Gem?’. 25 students went along in the middle of freshers week, which was great.

The first week was very busy, after speaking and meeting with so many new peope and students and spreading my messgae accross both campuses I was ready to get to work and feeling as motivated as ever.

The first social event I arranged was Pub Golf. This was attended by 2nd and 3rd years mainly. It was a very jolly night and everybody dressed up as their favourite sports stars, some as golfers and others as rugby players.

I arranged out 2nd official social which was of course, Halloween. I set it on the 30th of October (day before Halloween). I decided that the 30th will be less busy so more emphasis will be put on socialising together throught the medium of Welsh. Everybody enjoyed and we had 30-40 participating.

I’m in talks with Neil Henessey to organise a Group to watch ‘Jonathan’ which is a Rugby show on S4C. This is a more formal trip for a wider audience. ‘Jonathan’ is for more than Rugby fans because of the wide topics they discuss throughout the programme. This is yet to be confirmed.

I’ve also planned to get the Welsh speaking classes started. My timetable has changed a few times and so I’ve only had confirmation that it won’t change again. So I can now fit a convenient slot for ‘Welsh Coffee mornings’ in my timetable!

Arranging a trip to Dublin is my next project. An old tradition that GymGym’s accross Wales do every year. I have no target number as of yet but if you are reading this and interested please contact me. This is not to be missed.

Dafydd