Browse Jobs List
This vacancy is archived.

Swyddog yr Iaith Gymraeg

Listed by Cardiff Met Students' Union

Applying

Application deadline: Fri 05 Apr 2019 17:00
I ymgeisio Cyflwynwch CV a'r ffurflen atodedig sy'n amlinellu eich meysydd ffocws ar gyfer y rôl i Hannah Reilly hareilly@cardiffmet.ac.uk Rhaid i chi fod ar gael 2il - 4ydd Medi 2019 ar gyfer hyfforddiant

Salary

Sylwch na fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dal statws cyflogeion gydag Undeb y Myfyrwyr ond bydd yn derbyn bwrsariaeth fel ymgymryd â'r sefyllfa gynrychiolydd hon. Bwrsariaeth i'w gadarnhau

Details

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn chwilio am fyfyriwr angerddol a brwdfrydig sy’n siarad Cymraeg i gynrychioli siaradwyr Cymraeg Met Caerdydd. Byddant yn sicrhau bod llais y myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn cael ei glywed ac yn creu cyfleoedd newydd i fyfyrwyr ymgysylltu â’r iaith Gymraeg a’i dathlu. Byddant yn rhan o dîm  a fydd yn cynnwys saith swyddog rhan-amser, byddant yn adrodd i Lywydd Undeb y Myfyrwyr ac yn cydweithio’n agos â’r Is-lywydd, Cynrychiolwyr Ysgolion a staff UM

 

Bydd Swyddog yr Iaith Gymraeg yn gyfrifol am gynrychioli diddordebau’r myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ym Met Caerdydd, o fewn strwythurau Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol, lle y bo’n briodol.

Cyfrifoldebau:

  • Fel cynrychiolydd ar ran myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg, byddwch yn cyflwyno safbwyntiau’r myfyrwyr i drafodaethau, yn cyfathrebu datblygiadau trwy strwythur cynrychiolydd y myfyrwyr ac i Undeb y Myfyrwyr.

 

  • Fel cynrychiolydd ar ran myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg, byddwch yn defnyddio eich mentergarwch i adnabod cyfleoedd newydd i siaradwyr Cymraeg ymgysylltu ag Undeb y Myfyrwyr ac i hwyluso cyfle cyfartal mewn perthynas â gwasanaethau presennol trwy gydol taith y myfyriwr.

 

  • Byddwch yn gweithio’n agos gyda Chymdeithas y Gymraeg i gynnig cymuned i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ar draws y Brifysgol ac yn codi proffil y gymdeithas a’r cyfleoedd i ymgysylltu.

 

  • Trwy ddatblygu perthnasoedd gwaith cadarnhaol gydag Uned y Gymraeg, byddwch yn gwella sianeli cyfathrebu ac adborth rhwng myfyrwyr, yr adran ac Undeb y Myfyrwyr.

 

  • Ffurfio perthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda chynrychiolwyr y myfyrwyr a gwneud defnydd effeithiol o’r strwythur cynrychiolwyr myfyrwyr er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael eu cynrychioli ac yn ymwybodol o faterion sy’n gysylltiedig â’r Gymraeg.

I ymgeisio Cyflwynwch CV a'r ffurflen isod yn amlinellu eich meysydd ffocws ar gyfer y rôl i Hannah Reilly hareilly@cardiffmet.ac.uk
Ffurflen swyddog rhan amser ar gyfer gwneud cais